Muholiko mačje uho

MUHOLIKO MAČJE UHO (Ophrys insectifera L.)

Ang. Fly Orchid
Nem. Fliegen-Ragwurz
Fr. Ophrys mouche
It. Ofride insettifera, Ofride fior di mosca

Kukavičevke (Orchidaceae) so poleg nebinovk (Asteraceae) rastlinska družina, ki obsega največ vrst – orhidej je na svetu preko 20.000! Ena izmed orhidej ima zanimivo preživetveno in razmnoževalno strategijo, saj oblika njenih cvetov spominja na samice čebel in os, izloča pa tudi feromone, ki privabljajo samce, ki se »parijo« s cvetovi in tako oprašujejo rastline.

OPIS:

Listi muholikega mačjega ušesa so združeni v rozeti, iz stebla pa izrašča le nekaj luskolistov. Njegova medena ustna je 1,5 do 2,5-krat tako dolga kot drugi cvetni listi in razločno trokrpa, njena površina pa je bolj ali manj ploska. Je rastlina kamnitih pobočij, prisojnih cestnih usekov, pustih suhih travnikov ter svetlih toploljubnih gozdov, predvsem borovih, in se pojavlja raztreseno od nižine do montanskega pasu po vsej Sloveniji, obravnavamo pa jo kot ranljivo (V) in zavarovano vrsto. Razširjena je v Evropi, v Sloveniji pa se pojavlja raztreseno, z izjemo Pomurja, kjer je ni, ter DN in PD, kjer je redkejša. Razpon nadmorskih višin, na katerih uspeva, je zelo velik, saj ga najdemo tako ob morju, kot na višini do 1700 m.

ZANIMIVOSTI:

Medtem ko večina cvetočih rastlin svoje opraševalce nagradi s sladkim nektarjem, se mnoge orhideje zatekajo k prevaram. Nekatere imajo cvetove, ki izgledajo ali dišijo kot hrana, vendar za oprašitev ne ponujajo nobene nagrade. Spet druge orhideje se zatekajo k spolnim prevaram – njihovi cvetovi izgledajo ali producirajo feromone, ki dišijo kot samice insektov (ponavadi čebel ali os). Samce to privlači in se poizkusijo pariti (psevdokopulacija). Muholiko mačje uho kot opraševalce privablja samce dveh vrst kožekrilcev iz rodu Argogorytes ( fam. Sphaecidae – ose grebače). Cvetovi oddajajo vonj, ki je enak vonju feromonov os grebač, ki cvetove oprašujejo v času parjenja. Poleg tega so medene ustne cvetov dlakave in podobne žuželkam. Samci zato obiščejo cvetove mačjih ušes, se z njimi »parijo« (psevdokopulacija), pri tem pa se jim polinarij (skupek pelodnih zrn) prilepi na telo. Nato ga odnesejo do naslednje rastline, ki jo tako oprašijo. Raziskovalci so ugotovili, da je taka strategija mnogo bolj učinkovita, kot če bi neko cvetlico opraševalo več opraševalcev, saj le-ti vzamejo več peloda, ki pa se ga tudi več izgubi – nekaj ga pade na tla ali pa konča na cvetovih napačne vrste.

Muholiko mačje uho se pojavlja sporadično, kar pomeni, da ni rečeno, da bo na istem mestu cvetelo vsako leto.

Muholiko mačje uho težko poseli nova rastišča. Vzrok je najbrž v majhnem številu semen. Cvetove obiskujejo ose, vendar je oprašitev precej naključna, le približno 20% cvetov razvije semena.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja